Search Menu

Geld lenen

Browsing Category
5 posts

Bij verschillende bedrijven is het mogelijk om geld te lenen. Bij een lening – of krediet – ga je een overeenkomst aan met een bank of een andere kredietverstrekker. Daarin is vastgelegd dat je het geleende bedrag later weer terugbetaalt. Meestal doe je dat in termijnen – je betaalt bijvoorbeeld twee jaar lang elke maand een deel van het geleende bedrag terug. Bijna elke kredietverstrekker berekent rente over het geleende geld. De rente is een bepaald percentage van het geleende bedrag dat bij het terug te betalen bedrag ingecalculeerd wordt. Kortom, je betaalt een groter bedrag terug dan dat je geleend hebt. Bovendien kunnen er soms extra kosten bijkomen en kan er sprake zijn van boetes die betaald moeten worden indien je bijvoorbeeld voortijdig extra geld wilt aflossen of als je de (terug)betaling niet op tijd hebt voldaan.

Waarom zou je geld lenen?

Er zijn verschillende goede (en slechte) redenen om een lening aan te gaan. Als je op dit moment extra geld nodig hebt om een dure aankoop te kunnen doen, zoals de aanschaf van een computer of een auto, dan kan een lening heel welkom zijn. Je kunt immers direct genieten van je aankoop terwijl je de maanden daarna telkens een klein bedrag betaalt om je schuld af te lossen. Wanneer je een bedrijf wilt starten of spullen nodig hebt voor je werk, kun je dat financieren met een lening. Met de winst uit je bedrijf of met het salaris dat je met je werk verdient, kun je de lening op termijn weer terugbetalen. Een lening kan daarom een goede investering zijn en stelt je in staat om je sneller te ontwikkelen dan wanneer je ergens voor zou moeten sparen.

Lenen kan je ook veel geld kosten!

Door een lening aan te gaan kun je echter behoorlijk in de problemen komen. Door de rente die in het terug te betalen bedrag doorberekend wordt, ben je uiteindelijk veel meer geld kwijt voor de aankoop of investering dan het bedrag dat je daarvoor zou moeten betalen indien je niet zou hebben geleend. De aankoop van dure producten met behulp van een lening – terwijl je niet zeker weet of je de lening wel kunt terugbetalen – kan jou in de schulden doen belanden. Bestaande schulden aflossen door een lening te nemen is ook geen goed idee: je neemt een nieuwe schuld op je waarover immers ook weer rente wordt berekend, zodat je totale schuld alleen maar hoger wordt. Kortom, als je onverstandig leningen aangaat kun je op den duur blut raken waardoor je zelfs je huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Daarom wordt er in de reclames voor leningen tegenwoordig gewaarschuwd: “Let op! Geld lenen kost geld”.

Welke soorten leningen kun je aanvragen?

Leningen kun je bij diverse kredietverstrekkers in Nederland aanvragen. Vaak bieden deze verstrekkers voor een groot deel dezelfde soorten leningen aan, met vergelijkbare voorwaarden. Hieronder volgen enkele populaire leningen:

 • Een persoonlijke lening is een lening voor particulieren, waarbij een flink bedrag ineens geleend wordt. Als je bijvoorbeeld een grote aankoop wilt doen, kan een persoonlijke lening dat sneller mogelijk maken.
 • Een bedrijfslening gebruik je voor een investering in je bedrijf, waarbij het niet uitmaakt of het een eenmanszaak of een internationale onderneming is.
 • Een minilening of flitslening is een lening van een vrij klein bedrag die makkelijk en snel aan te vragen is. De rente over een dergelijke lening kan behoorlijk hoog zijn.
 • Een aflossingsvrije lening hoef je niet in termijnen af te betalen. Op een afgesproken tijdstip in de toekomst betaal je het geleende bedrag plus de rente in één keer terug.
 • Een doorlopend krediet is een lening tot een bepaald bedrag. Je mag maximaal dit hele bedrag lenen, maar ook meerdere kleine delen ervan. Daarmee lijkt deze lening op het krediet van een creditcard.

Elke lening heeft zijn eigen voorwaarden, doel, looptijd en rentepercentage. Vaak kun je zelf aangeven over hoeveel tijd je de lening terugbetaalt: bijvoorbeeld over de loop van 6 maanden tot 6 jaar. Kies een looptijd die past bij jouw inkomsten: als je elke maand een te hoog bedrag moet terugbetalen, kan het lastig worden om daarnaast nog je huur en andere vaste lasten te betalen.

Hoe sluit je een lening af?

Je kunt een lening op allerlei manieren afsluiten: door langs te gaan bij een bank, maar ook via het internet, of via de e-mail. Bedrijven lenen niet zo maar aan iedereen een paar duizend euro (of meer) uit. Om een lening af te kunnen sluiten dien je een contract te ondertekenen waarin je belooft dat je het geld plus de rente en de eventuele bijkomende kosten op termijn terugbetaalt. Meestal moet je ook een flink aantal (persoonlijke) gegevens doorgeven. De kredietverlener kan je vragen om het volgende:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Een bewijs of verificatie dat jij de houder van een Nederlandse bankrekening bent.
 • Een opgave van jouw vermogen of een overzicht van je inkomsten
 • Een geldig arbeidscontract van je werkgever.
 • Een huurcontract of contract van je koophuis.
 • Een overzicht van je lopende leningen, schulden en eventuele betalingsachterstanden. Dit wordt opgevraagd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) waar alle leningen en schulden in Nederland worden aangemeld.

Welke gegevens en documenten de kredietverstrekker van jou verlangt hangt af van het soort lening. De voorwaarden voor kleine leningen (bijvoorbeeld minileningen) zijn veel soepeler dan die voor grote leningen.

Wat zijn de voordelen van geld lenen?

 • Je kunt producten, diensten en vastgoed kopen met geld dat je op dat moment nog niet bezit. Daardoor kun je eerder van je aankoop genieten en er eventueel winst mee maken.
 • Je kunt het geleende (hoge) bedrag veelal in meerdere periodieke termijnen terugbetalen, zodat het een minder zware belasting voor je saldo is.
 • De Nederlandse wetgeving stelt flinke eisen aan kredietverstrekkers, die jou van volledige en duidelijke informatie over hun leningen dienen te voorzien. Bovendien moeten alle mogelijke kosten vooraf worden vermeld. Daardoor is de kans klein dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Maar let altijd goed op welke voorwaarden er aan de betreffende lening verbonden zijn, want uiteindelijk ben jij degene die verantwoordelijk is voor het terugbetalen ervan.

Wat zijn de nadelen van geld lenen?

 • Over vrijwel alle soorten leningen wordt rente berekend. Dat betekent dat je uiteindelijk altijd méér geld moet terugbetalen dan het bedrag dat je hebt ontvangen.
 • Als je de lening niet kunt terugbetalen kun je rood komen te staan of er kan beslag worden gelegd op je bezittingen. Ontslag of ziekte kan bijvoorbeeld leiden tot een financiële situatie die het jou vrijwel onmogelijk maakt om je betalingsverplichtingen na te komen.
 • Het aflossen van de schuld (het geleende bedrag plus de rente) kan erg lang duren waardoor je andere dingen niet meer kunt kopen.
 • Als je je lening voortijdig wilt afbetalen is dat soms niet mogelijk, of je moet een extra boete betalen.