Det finnes mange forskjellige typer lån man kan søke om og få innvilget, og det kan være vanskelig å skille de forskjellige lånene fra hverandre. Vi hører om boliglån, studielån, billån, forbrukslån, lån for refinansiering – og til og med kredittkort, som også er en type lån. I denne artikkelen vil vi forklare nærmere hva et forbrukslån er, og hva som er viktig å tenke på hvis du vurderer dette.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån man gjerne søker om hvis man står ovenfor en større utgift som man ikke hadde kalkulert inn i budsjettet sitt, eller hvis det er noe spesielt man kunne tenkt seg å kjøpe/investere i, og derfor trenger frisk kapital. Enkelte tar også opp forbrukslån for å betjene gammel gjeld. Det er ingen god idé.

Forbrukslånet kan man få både med og uten sikkerhet. Det vil si at enkelte utstedere av slike lån, kan finne på å innvilge dette, uten at de med sikkerhet vet om du evner å betale det tilbake. Det hviler derfor et stort ansvar på deg som lånetaker, når det gjelder betjening av lånet.

Hvordan finne riktig forbrukslån?

For å finne det beste forbrukslånet bør man bruke god tid på å undersøke ulike alternativer. Det er store variasjoner i hvor gunstige forbrukslån som finnes, og å finne det gunstigste alternativet kan bety flere hundre kroner i måneden i din favør, kontra et mindre gunstig lån.
På nett finnes det sammenligningstjenester som har ekspertise på forbrukslån, og kan gi deg en detaljert oversikt over hvilke lån som finnes der ute. Det kan også være lurt å snakke med banken din, og høre om de tilbyr forbrukslån. Lojalitet mellom kunde og bank kan muligens presse rentene på forbrukslånet ned. Det er i hvert fall verdt å undersøke.

Hva bør du tenke gjennom når du skal ha forbrukslån?

Det du bør tenke gjennom når du skal ta opp et forbrukslån er størrelsen på lånet, nedbetalingstid, gebyrer og renter. Alt dette i sum gir deg det faste månedlige avdraget du må betale, og påvirker derfor den økonomiske situasjonen din.

Størrelsen på lånet bør ikke være større enn at du klarer å betjene det. Det sier seg selv. Du bør derfor ikke ta opp mer i lån enn det som strengt tatt er nødvendig. Nedbetalingstiden er en vurdering du må ta fordi lengre nedbetaling både gir deg noen fordeler og noen ulemper. Fordelen med lengre nedbetalingstid er at lånet blir billigere å betjene måned til måned, mens totalkostnaden på lånet øker fordi du har det over en lengre periode. Du må også se på gebyrer og renter for å finne best mulig lån.

Alternativer til forbrukslån

Et forbrukslån er en lånetype som sammenlignet med andre lån, er svært dyre. Grunnen til det er de høye rentene. Det bør derfor ikke være det første alternativet du ser på hvis du trenger frisk kapital. Et alternativ kan være å øke et eventuelt boliglån, i stedet for å ta opp forbrukslån. Dette vil lønne seg, både på kort og lang sikt.

Den økonomiske situasjonen din avhenger egentlig kun av to ting: Summen av inntekter og summen av utgifter. Ved å enten øke inntektene eller redusere utgiftene, kan det hende du ikke lenger har behov for frisk kapital. Inntektene kan for eksempel økes gjennom å øke arbeidsstillingsprosenten din, mens utgiftene kan reduseres gjennom å si opp unødvendige abonnementer som du ikke bruker.

Et annet forslag kan være å låne penger av noen du kjenner. Da vil du slippe unna de dyrene rentene, men det er da ekstra viktig å betale tilbake for å bevare tillitsforholdet til personen du låner penger av.

Oppsummering

Forbrukslånet er nok det minst gunstige lånet, men gjennom å undersøke totalkostnaden på lånet, vil du kunne være i stand til å si om du kan betjene lånet, både kort og lang sikt. For å beregne totalkostnaden på lånet må du se på gebyrer, renter, størrelse på lånet og nedbetalingstid. Undersøk helst flere utstedere av slike lån før du tar en endelig avgjørelse, og vurder også alternativer hvor du ikke trenger å ta opp lån med høy rente. Dessverre er det mange som har havnet i økonomiske vanskeligheter som følge av et ufornuftig høyt forbrukslån, og det er derfor viktig å tenke gjennom det som har blitt beskrevet i denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts