Sälj eller belåna dina fakturor med factoring

Factoring har blivit allt mer vanligt förekommande bland svenska företagare. Många företag använder lösningen kontinuerligt, även större företag och verksamheter med bra omsättning. Det finns många företag som erbjuder factoring, här är våra topp tre aktörer som alla har sina fördelar.

Sälj eller belåna dina fakturor med factoring:

FakturinoJämför factoringbolag

Hos Fakturino kan du jämföra olika factoringbolag så att du snabbt och enkelt får fram det bästa erbjudandet för dig. Fakturino är en någorlunda ny, men mycket uppskattad aktör i gamet. Du kan ansöka med eller utan BankID och ansökan är inte bindande. Läs gärna vår recension om Fakturino.

Mynt Fakturaköp från 1%

Mynt erbjuder fakturaköp till en kostnad från 1% av respektive faktura. De erbjuder också fakturabelåning upp till 100% av fakturabeloppet. Mynts erbjudanden är individuella och du behöver därför göra en ansökan för att få veta vilket pris du kan få. Läs gärna vår recension om Mynt.

PontureJämför företagsfinansiering

Ponture jämför olika factoringbolag. De är tidigare kända för att jämföra företagslån men nu har de också lagt till andra lösningar. Fördelarna med Ponture är att de jämför olika alternativ och att de har jobbat inom företagsfinansiering ett längre tag. Läs gärna vår recension om Ponture.

Lösning på likviditetsproblem

Förr förknippades factoring ofta med företag som hade ekonomiska problem men nu är det en vanlig lösning. En anledning till att det blivit mer populärt är förmodligen för att det blivit vanligare med längre betaltid. Som företagare behöver man vara konkurrenskraftig och betaltiden är en aspekt som kan vara viktig och den blir allt längre. Detta medför likviditetsproblem för många företag. För någon som har en betaltid upp till 60 dagar eller till och med 90 dagar kan det vara svårt att betala de egna fakturorna. Här är factoring ett hjälpmedel, det löser likviditetsproblemen och kan vara en billigare lösning än exempelvis företagslån eller checkkredit.

Vad är factoring?

Ordet factoring kommer egentligen från engelskan och används i svenskans företagsterminologi ibland för att beskriva olika lösningar. Factoring syftar oftast till fakturaköp och/eller fakturabelåning, men vissa använder det som ett paraplybegrepp för olika likviditetslösningar för företagare. När du läser på om factoring kommer du förmodligen också att stöta på uttrycken med och utan regress. Innan du väljer en factoringtjänst bör du bestämma dig för vilken av dessa alternativ du söker. Det kommer att hjälpa dig att hitta rätt tjänst för dina omständigheter.

Vad är regress?

Regress syftar till rätten att återlämna skulden till säljaren, det vill säga regressrätt. Du som har sålt fakturan kan behöva ta tillbaka skulden och återbetala fakturaköparen. Detta innebär att du har kvar risken för skulden, det ska dock påtalas att även alternativ utan regress kan innebära en risk då man kan behöva ta tillbaka skulden. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren innan du accepterar ett erbjudande. Regress används inte vid fakturabelåning, utan endast fakturaförsäljning.

Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning innebär att företaget lånar pengar med sina kundfordringar som säkerhet. Du lånar då en del av fakturabeloppet på kundfordran mot en avgift, precis som ett vanligt lån. Hur mycket av fakturabeloppet du kan låna varierar men oftast ca 70-95%. Mynt till exempel erbjuder fakturabelåning upp till 100%.

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp är samma som att sälja fakturor, vilket innebär att ett företag tar över en eller flera kundfordringar mot en kostnad. Kundfordringarna är en tillgång samtidigt som de innefattar en risk så en en fakturaköpare betalar inte hela fakturakostnaden. Oftast är kostnaden en procentsats av fakturabeloppet och ligger oftast någonstans mellan 1-4%. Om kostnaden är 1% får du 990 kr när du säljer en faktura på 1000 kr. Priset beror bland annat på hur stor risk fakturaköparen tar, desto högre risk desto högre kostnad. Här kommer också begreppet regress in i bilden, med eller utan regress påverkar priset.

Factoring med regress

Likviditetslösningar med regress kan vara både fakturaköp och fakturabelåning. Factoring med regress är tämligen vanligt och innebär att factoringbolaget får sälja tillbaka skulden till dig. Om din kund inte betalar sin skuld eller bestrider skulden behöver du ta tillbaka den och sköta indrivningen själv. Då denna lösning är mindre riskabel för factoringbolaget är det oftast också ett billigare alternativ. Exempelvis om ett företag erbjuder fakturaköp till priset av 1-4% av fakturabeloppet kan du räkna med att 1% är fakturaköp med regress.

Factoring utan regress

Denna form av likviditetslösning är oftast fakturaköp och innebär att factoringföretaget tar över kreditrisken. Fakturaköparen övertar alla skyldigheter med fakturan som denne har köpt. Det betyder att om din kund inte betalar sin faktura är det upp till fakturaköparen att driva in skulden. Du, som säljare, har inga åtaganden och har därför en lägre risk, men behöver därmed också betala mer. I tidigare exempel då en fakturaköpare erbjuder köp för 1-4% av fakturabeloppet får du räkna med priset ligger i den övre procenten om du väljer fakturaköp utan regress. Därtill kan det vara bra att veta att det är inte alla som godkänns för factoring utan regress. Det brukar oftast bara gälla företag med god betalningsförmåga, som anses vara en lägre risk. Detta för att företag som köper fakturor inte vill ta en för stor risk.

Vilken typ av factoring bör man använda?

Vad som är rätt alternativ beror på dina förutsättningar och det är just därför du bör fundera igenom dem. För det första om du vill sälja dina fakturor eller belåna dem. Nästa fråga är om du vill välja med eller utan regress. Tror du att fakturabelåning är rätt för dig behöver du inte fundera på regressen, då det oftast gäller fakturaköp. När det gäller regressen är det heller inte helt upp till dig, då det inte är säkert att du fakturorna beviljas utan regress. I valet bör du ta med i beaktning vad du har råd att betala för tjänsten. Här är dina marginaler viktiga att ha i åtanke och även alternativkostnaden.

Så mycket kostar factoring

Hur mycket tjänsten kostar kan variera och oftast får man individuella bedömningar. Du behöver därför göra en ansökan för att få veta vad factoringtjänsten skulle kosta för dig. Innan du gör en ansökan bör du först fundera på vad du är beredd att betala. Det är inte ovanligt att man säljer mer på volym men har någorlunda låga marginaler. Om du har låga marginaler kanske du inte har råd med mer än något eller ett par procent. Tänk också på att procenten sätts utifrån fakturans totala summa.

Alternativkostnad för factoring

Om du har lång betaltid på dina fakturor kan factoring vara ett bra alternativ. Eftersom att du annars ligger ute med pengarna, vilket kan räknas in alternativkostnaden. Räkna på vad det kostar dig att vänta på betalningen. Om du gör bedömningen att du kommer behöva använda en checkkredit eller ta ett företagslån kan du jämföra avgifterna. 

Företagslån eller factoring?

För att jämföra kostnaderna behöver du veta, eller göra en uppskattning på, den effektiva räntan på krediten/lånet. Då vissa lån har en uppläggningsavgift eller ansökningskostnad kan det försvinna några hundra kronor på en gång. Hur stor procent det är beror förstås på hur stort lån du skulle behöva. Andra aspekter som bör ses över är fakturaavgifter och återbetalningstid. Även om du får samma procent i avgift för att sälja en faktura som det är på ett företagslån är det inte säkert att det blir samma kostnad. Om du inte får lösa lånet förrän efter ett visst antal månader kan lånet bli mer kostsamt. Detta i synnerhet om det tillkommer en aviavgift då du behöver betala den varje månad.