Så gör du din affärsplan

2021-01-06
 • När du funderar på att starta företag bör du göra en affärsplan. Den kan komma till mycket nytta både vid uppstarten för att driva företaget så framgångsrikt som möjligt. Ett sådant tillfälle så affärsplanen kan komma till nytta är när man ska ansöka om ett företagslån. Affärsplanen är viktig för din egen skull, men kan också vara ett krav från banken. Vissa långivare vill att du ska presentera din affärsplan för att de ska få en inblick i verksamheten. Detta gäller inte bara banker utan det kan även gälla investerare eller andra samarbetspartners. Har du en affärsplan från början kan det därmed underlätta mycket framöver för dig som företagare.

  Affärsidé

  Grunden till din affärsplan är affärsidén. Affärsplanen är sedan en stöttepelare för att din affärsidé ska stå så stabilt som möjligt. De flesta har redan en affärsidé, vissa har till och med gått och funderat på idén i många år. Har du din affärsidé klar i huvudet är du redan ett steg på väg i din affärsplan. Om du vill driva en egen verksamhet men inte har en tydlig affärsidé finns mycket hjälp att få. Googla olika idéer, fråga människor i din omgivning, om du känner företagare kan du prata med dem. Det finns också mycket hjälp att få via myndigheter, se exempelvis Verksamt.se.

  Din idé

  När du har en idé skriv ner och konkretisera den så gott du kan. Du bör formulera texten så att någon annan kan läsa den och förstå din affärsidé. Detta är extra viktigt om du ska söka finansiering, antingen genom investerare eller ett företagslån. Genom att göra detta får också du själv en mer tydlig och rättvisande bild av din idé och hur den kommer att fungera i praktiken. Därmed är det också större chans att du upptäcker eventuella brister och kan åtgärda dem. Tänk på att om du avser ansöka om ett uppstartslån för att sätta igång din verksamhet är affärsidén ytters viktig. Eftersom verksamheten inte är aktiv finns ingen försäljning och inga resultat att motivera lånet med. Det är med andra ord affärsidén och du som ägare som är grunden till huruvida långivaren beviljar uppstartslånet.

  Kunder

  Nästa steg är att du bör fundera igenom vilka som kommer vara dina kunder. Det är ytterst väsentligt att du kan din målgrupp så att du vet vart och hur du ska marknadsföra verksamheten. Första steget till att marknadsföra dig till dina potentiella kunder är att veta vilken din målgrupp faktiskt är.

  Steg 1 – Fundera på vilka som kan tänkas behöva, vill ha eller villhöver dina produkter eller tjänster. Steg 2 – ta reda på hur många av dessa människor det finns och vart de håller till. Här kan det underlätta att ta hjälp av faktisk data. SCB har  t.ex. mycket demografisk data som kan komma till nytta för att få en så korrekt uppfattning som möjligt. 

  Priser och marknadsföring

  När du kommit fram till vilken målgrupp eller vilka målgrupper du ska rikta dig kommer nästa steg. (3) vad de är beredda att betala för produkterna eller tjänsterna. Därtill är också frågan om priserna harmoniserar med de priser du behöver ta för att gå med vinst. Men detta kommer vi till i budgeten. (4) fjärde steget är marknadsföring för att berätta för dina potentiella kunder om din verksamhet. Detta är också en aspekt där rätt målgrupp kan bespara dig mycket pengar. Genom att marknadsföra dig till rätt målgrupp blir marknadsföringen billigare och genererar förmodligen mer försäljning.

  Konkurrens

  När du har en produkt eller tjänst redo kan du också göra en uppskattning på dina konkurrenter. Genom att se till dina konkurrenter kan du också få en uppskattning gällande din målgrupp och prissättning. Om du har en unik produkt kan det vara svårt att göra en bedömning av dina konkurrenter. Men alla har någon form av konkurrens, konkurrenter är inte nödvändigtvis några som erbjuder samma sak som du. Fundera några extra varv gällande dina konkurrenter och vad du kan lära av dem. Detta är i synnerhet viktigt i början för att få tips och dra lärdom av andra misstag. Eftersom de har aktiva verksamheter kanske de redan har gått på några minor som du kan undvika. 

  Varför ska kunderna välja din verksamhet?

  Här är det viktigt att du är realistisk. Har du en för optimistisk bild kan det bli förödande för verksamhetens ekonomi. Om du har räknat med att tjäna visst mycket första året men inte ens haft hälften av kunderna du förväntat dig kanske du inte har råd att fortsätta verksamheten. gör du en för pessimistisk uppskattning kan det innebär att du får svårt att leverera. Överlag är det ändå bättre att vara för försiktig än för optimistisk. Men även en för negativ prognos kan göra att du förlorar kunder och får minskad vinst. Kanske behöver du göra nödlösningar, vilket kostar mer, för att kunna leverera. Dessa ökade kostnader äter då av din vinst så även om omsättningen är hög är vinsten låg.

  Återigen kan det vara svårt att göra en bedömning när man har en unik produkt eller tjänst. Det kan dock ofta åtgärdas genom research och genom att se bilden från olika vinklar för att få en så god uppfattning som möjligt. Svaren du kommer fram till, varför kunderna bör välja dig, kan också vara till nytta i din marknadsföring.

  Fördelar med affärsplan

  Det finns många fördelar med att göra en affärsplan, både i uppstart under verksamhetens gång. Genom att ha en affärsplan kan du också återkomma till den för att se om du följer planen. På så sätt kan du se om du är på rätt spår eller om du bör korrigera något. Planen kan naturligtvis också behöva modifieras med tiden. Du kommer förmodligen dra många lärdomar och förutsättningar ändras. Men även då fyller affärsplanen ett syfte. När du tittar på planen kan du mer konkret se de olika förändringarna. Precis som i början, är det lättare att upptäcka eventuella brister och göra nödvändiga ändringar. På så sätt minimerar du risken att du fortsätter framåt med under felaktiga förutsättningar.

  • Du får en tydlig bild av verksamheten
  • Din affärsidé konkretiseras
  • Lättare att hitta din målgrupp
  • Bättre förutsättningar för marknadsföring
  • Det underlättar när du vill söka företagslån
  • Bättre förutsättningar för uppstartslån
  • Investerare kan lätt få en uppfattning om verksamheten
  • Du kan se utvecklingen av verksamheten

  För mer information och tips se verksamt.se.

  Dela på facebook
  Dela på twitter
  Dela på linkedin
  Dela på pinterest

  Bokföring för nybörjare

  Bokföring innebär att du för anteckningar över alla transaktioner som sker i företaget. Du sammanställer och redovisar sedan alla dina transaktioner (ekonomiska händelser) som skett i ditt företag. Bokföringsnämnden har bestämt att alla företagare ska redovisa sin ekonomi på samma sätt. Man ska bokföra händelser på två olika sätt, i

  Så mycket kostar det att anställa personal för småföretagare

  Att anställa personal är ett stort steg för många småföretagare. Det innebär även ett finansiellt ansvar och därför är det viktigt att ha koll på hur mycket det kostar att anställa. I denna guide kan du läsa mer om sociala avgifter och andra kostnader relaterade till en anställning. Du hittar

  Så lyckas du med din likviditetsbudget

  Många bolag är noggranna med att göra en detaljerad resultatbudget som visar framtida intäkter och kostnader. Däremot är det många som slarvar med att kalkylera om företagets pengar kommer att räcka för att täcka kostnaderna. Med en likviditetsbudgeten får du bättre kolla på bolagets likviditet vilket kan vara avgörande för

  Så väljer du rätt bokföringsprogram

  När du har ett nystartat företag kan det vara svårt att veta vilket typ av bokföringsprogram som du behöver, det krävs nämligen att ditt bokföringsprogram är anpassat efter de tjänster som du är i behov av för att det ska fungera för dig. När man är nystartad har man oftast

  Förbättra kassaflödet med inkasso

  Om ditt företag har skickat ut en faktura till en kund utan att få in betalningen i tid så kan ditt företag använda sig av tjänsten inkasso. När inkassobolaget anlitats är det deras ansvar att se till att kunden betalar in skulden. Kronofogdemyndigheten Inkassobolaget tar över ansvaret för att fakturan