Checkkredit för företag

Lånebelopp
10 000 kr3 000 000 kr
Återbetalningstid
1 månader144 månader
Räkneexempel: Ett lån om 100 000 kr över 3 månader ger en totalkostnad på 16 010 kr, eller cirka 16% i effektiv ränta. Samma lånesumma över 12 månaders återbetalningstid kostar 52 040 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på 52%. Om samtliga fakturor betalas i tid så återbetalar dessutom OPR 20% av sina avgifter.
Räkneexempel: Vid lån om 200 000 kr med återbetalningstid på 6 månader blir totalkostnaden 11 800 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 5,9%. Samma lånesumma över 1 års återbetalningstid ger en effektiv ränta om cirka 10,7%.
Räkneexempel: Vid utnyttjad kredit om 100 000 kr som återbetalas över 24 månader ger en genomsnittlig månadskostnad på 1042 kr vilket över hela återbetalningstiden blir ungefär 25 000 kr, vilket motsvarar cirka 25% effektiv ränta.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr med återbetalningstid 12 månader blir totalkostnaden 21 056 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 21%. Samma lånesumma med återbetalningstid om 6 månader ger också en effektiv ränta på cirka 21%.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid blir totalkostnaden 24 000 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid kostar istället 12 000 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 12%.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr som återbetalas över 12 månader blir månadskostnaden 10 333 kr. Det blir en total kostnad över ett år på 23 996 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%.
Räkneexempel: Ett lån på 500 000 kr som återbetalas på 12 månader kostar med en årsränta på 8% 27 083 kr inklusive 10 000 kr i startavgift. Effektiv ränta motsvarar cirka 12%. Årsräntan bedöms individuellt efter kreditprövning.
Räkneexempel: Vid lån om 250 000 kr med återbetalningstid på 12 månader blir totalkostnaden 283 680 kr. Det motsvarar en effektiv årsränta på 13,7%. Månadsräntan är individuell mellan 0,8% – 4% och baseras på aktuell omsättning.
Räkneexempel: Ett lån på 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid kostar totalt 19 920 kr. Det motsvarar ungefär en effektiv ränta på 19%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid ger en totalkostnad på 11 940 kr, vilket motsvarar cirka 12% effektiv ränta. Den faktiska månadskostnaden beror på ditt Qred-score och detta är endast ett räkneexempel.
Innehållsförteckning

Behov av ett tillskott av likvida medel i en verksamhet kommer och går från tid till annan. Ibland kan det vara förväntat, och företaget är väl rustat för det, som när man planerar en expansion och behöver en större summa pengar för att finansiera det. Andra gånger kan det vara totalt oväntat, som om några större kundfordringar inte betalas i tid, samtidigt som ni själv har många leverantörsfakturor som ska betalas. En rörlig kredit, eller en checkkredit med ett annat ord, kan vara en bra lösning för detta.

Vad är en checkkredit?

Namnet kommer troligen från den tid som checkar var vanligt förekommande som betalmedel. Genom att ställa ut en check skapas en fordring för motparten, och den kunde sedan lösas in hos utställarens bank. På sätt och vis kan man säga att de företag som hade en checkkredit på den tiden, givetvis med ett tillhörande checkhäfte i plånboken, kunde ta minilån vid behov. Företaget fick, precis som privatpersoner ofta gjorde, en kreditlimit som inte fick överskridas. En kredit var mer eller mindre nödvändig eftersom personen med checkhäftet kunde ställa ut checkar som överskred de pengar som fanns på kontot.

Detta system föråldrat idag men namnet lever kvar. Idag är allting digitalt, både hos din traditionella bank och hos de nya aktörerna på marknaden.

Så fungerar checkkrediten

I praktiken så fungerar en digital checkkredit initialt på samma vis som att du ansöker om ett lån till företaget. Precis som vid en låneansökan så får du begära ett önskat kreditutrymme, varefter en kreditprövning tas och eventuella kompletterande dokument skickas in, och kreditgivaren utvärderar sedan hur stor kreditlimit de är beredda att ge dig.

Den avgörande skillnaden är att ett lån betalas ut i helhet, och du börjar debiteras ränta och avgifter direkt. En checkkredit betalas inte ut såvida inte du själv begär det – det är istället själva kreditutrymmet som du ansöker om. Du kan se det ungefär som ett slags lånelöfte, men betydligt rörligare än så. Faktum är att en delpoäng ofta är att man ska slippa ta lån vid behov, och istället vara förberedd innan.

Får du exempelvis en checkkredit på 100 000 kr och använder 0 kr av den så betalar du också 0 i ränta och avgifter. Checkkrediten finns dock kvar och kan nyttjas när behov uppstår, utan att för den sakens skull kosta något under tiden. Det ger en extra trygghet och smidighet och innebär att ni slipper stressa när kassaflödet tillfälligt sinar.

Fördelar och nackdelar

Olika verksamheter har olika behov och därmed kommer fördelarna med en checkkredit också att variera. De flesta företag kan dock må bra av den trygghet som kommer med en rörlig kredit, även om den aldrig utnyttjas. Särskilt nyttigt kan det dock vara för företag med stora fluktuationer i kassaflödet, exempelvis om en betydande del av kundstocken har för vana att betala sent, eller om kortsiktig tillväxt finansieras genom kassaflödet snarare än via externt kapital. 

Det finns inte många nackdelar att tala om eftersom ett kreditutrymme i sig inte betyder att det utnyttjas, och om det inte utnyttjas så finns inte heller några kostnader. Om det däremot utnyttjas så tillkommer givetvis kostnader, men räntesatserna är sällan särskilt höga. Långivarna tjänar mer pengar på att ge er en förmånlig ränta eftersom ni då mer troligt kommer utnyttja checkkrediten, och troligen flera gånger över tid.

Vad kostar en checkkredit?

Räntesatser varierar mellan kreditgivare, men är rent generellt inte dyrare än ett företagslån skulle vara i övrigt. Många gånger kan det dessutom vara betydligt billigare, men det beror delvis på hur krediten utnyttjas. En checkkredit passar allra bäst för relativt små uttag som återbetalas ganska snabbt därefter. För sådana uttag kan effektiv ränta ligga så lågt som 2-3%, vilket är betydligt bättre än ett genomsnittligt lån. I runda slängar bör du göra uttag som motsvarar maximalt en månads omsättning och återbetala hela summan nästkommande månad för att ha lägsta möjliga effektiv ränta.

Om du däremot gör stora uttag, och tar lång tid på dig att betala tillbaka, så kan kostnaderna växa mycket snabbt. Den effektiva räntan kan då ganska enkelt hamna på 30-40%, och bör undvikas om möjligt, eftersom sådana typer av uttag i sig kan orsaka problem med kassaflödet i framtiden.

För att ge ett konkret exempel, låt säga att er verksamhet omsätter 200 000 kr per månad. Gör ni ett uttag på 200 000 kr och återbetalar det nästa månad mot 2% ränta så kostar det er ungefär 4000 kr, eller uttryckt annorlunda 2% av nästa månads försäljning. Om ni gör samma uttag över 12 månader med en effektiv ränta på 30% kommer det kosta er cirka 60 000 kr. Det betyder att ni behöver avsätta 5000 kr (5%) av varje månads försäljning för att komma ikapp.

Vanliga frågor och svar 

Det är oftast inget problem att få en checkkredit även som relativt nystartat företag. Kreditlimiten blir dock ofta ganska låg eftersom nyare företag tenderar ha mindre kapital och omsättning än mer etablerade företag.
Det varierar mellan kreditgivare och spannet är stort. Observera dock att vissa kreditgivare, ofta de traditionella bankerna, applicerar flera avgifter eller räntor. SEB tillämpar till exempel en kreditavgift utöver räntan på eventuellt utnyttjat kreditutrymme.
Har du goda relationer med din nuvarande bank, och en verksamhet som går bra och som din bank är välbekant med, kan du ha en god chans att få bra villkor hos banken. I annat fall kan det ofta vara så att fristående aktörer som specialiserar sig på detta kan ge bättre villkor. Du bör jämföra båda innan du väljer.
Enligt VISMA behöver checkkrediten inte bokföras förrän den har utnyttjats. När den har utnyttjats bör den troligen bokföras som tillgång (debet) på ert bankkonto och som en skuld (kredit) på lämpligt konto, exempelvis 2330 checkräkningskredit enligt BAS-planen.