Lån till enskild firma

Jämför företagslån till enskild firma (näringsidkare) från flera ledande långivare. Låna upp till 2 miljoner kronor.
Lånebelopp
10 000 kr3 000 000 kr
Återbetalningstid
1 månader144 månader
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr med återbetalningstid 12 månader blir totalkostnaden 21 056 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 21%. Samma lånesumma med återbetalningstid om 6 månader ger också en effektiv ränta på cirka 21%.
Räkneexempel: Vid utnyttjad kredit om 100 000 kr som återbetalas över 24 månader ger en genomsnittlig månadskostnad på 1042 kr vilket över hela återbetalningstiden blir ungefär 25 000 kr, vilket motsvarar cirka 25% effektiv ränta.
Räkneexempel: Ett lån på 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid kostar totalt 19 920 kr. Det motsvarar ungefär en effektiv ränta på 19%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid ger en totalkostnad på 11 940 kr, vilket motsvarar cirka 12% effektiv ränta. Den faktiska månadskostnaden beror på ditt Qred-score och detta är endast ett räkneexempel.
Räkneexempel: Ett lån om 100 000 kr över 3 månader ger en totalkostnad på 16 010 kr, eller cirka 16% i effektiv ränta. Samma lånesumma över 12 månaders återbetalningstid kostar 52 040 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på 52%. Om samtliga fakturor betalas i tid så återbetalar dessutom OPR 20% av sina avgifter.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr som återbetalas över 12 månader blir månadskostnaden 10 333 kr. Det blir en total kostnad över ett år på 23 996 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%.
Räkneexempel: Vid lån om 250 000 kr med återbetalningstid på 12 månader blir totalkostnaden 283 680 kr. Det motsvarar en effektiv årsränta på 13,7%. Månadsräntan är individuell mellan 0,8% – 4% och baseras på aktuell omsättning.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid blir totalkostnaden 24 000 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid kostar istället 12 000 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 12%.
Räkneexempel: Ett lån på 500 000 kr som återbetalas på 12 månader kostar med en årsränta på 8% 27 083 kr inklusive 10 000 kr i startavgift. Effektiv ränta motsvarar cirka 12%. Årsräntan bedöms individuellt efter kreditprövning.
Räkneexempel: Vid lån om 200 000 kr med återbetalningstid på 6 månader blir totalkostnaden 11 800 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 5,9%. Samma lånesumma över 1 års återbetalningstid ger en effektiv ränta om cirka 10,7%.
Innehållsförteckning

Topp tre företagslån för enskild firma

Fedelta – Accepterar nystartade bolag

Alla långivare lånar inte ut pengar till nya verksamheter, däremot Fedelta tar emot ansökningar även från nystartade bolag. Fedelta erbjuder lån upp till 1 000 000 kronor och beviljade lån betalas ut inom 24 timmar. Läs vår recension av Fedelta här.

Froda – bra för e-handlare

Frodas återbetalningsplan gör att de är ett bra val för e-handlare, butiker och andra med dagliga intäkter. De erbjuder lån upp till 1 000 000 kr, som återbetalas genom små dragningar varje vardag. Froda använder inte UC. Läs vår recension av Froda här.

Qapitala – smart checkkredit

Om din försäljning fluktuerar kan en checkkredit vara en bättre lösning. Qapitala erbjuder snabb och smidig checkkrediter med en automatiserad ansökningsprocess och utbetalning inom en dag. Du betalar endast för krediten när du använder den. Läs vår recension av Qapitala här.

Vad du bör tänka på innan du tar företagslån i enskild firma.

Enskild firma, som egentligen heter enskild näringsverksamhet, är inte en juridisk person. En enskild näringsverksamhet har inte ett separat organisationsnummer utan använder firmatecknarens personnummer. Det är heller inte en tydlig särskillnad mellan företagets ekonomi firmatecknarens privatekonomi.

Det finns många fördelar med enskild firma. Man kan säga att enskild näringsverksamhet är den lättaste företagsformen. Det är den företagsform som överlag är lättast att starta och inget kapital krävs (till skillnad mot aktiebolag). Enskild firma har oftast också lägre krav gällande till exempel bokföring och revisor. Men det finns också vissa nackdelar, eller risker, för ägaren.

Enskild firma är ej en juridisk person

En väsentlig skillnad mellan enskild firma och andra företagsformer är just att firman inte är en juridisk person. Vilket innebär att firman inte kan ingå juridiska avtal, utan det är ägaren som är den juridiska personen. Om du har enskild firma och funderar på att ta ett företagslån är det viktigt att ha i åtanke. Därför att du som firmatecknare är därmed personligt ansvarig för skulden. Så du, som privatperson, är återbetalningsskyldig om firman inte kan betala tillbaka lånet. Man kan säga att det blir som ett privatlån, även om du tagit ut lånet på firman.

Kreditupplysning

Tänk på att flera långivare tar kreditupplysning på både firman och dig. Vilken upplysningstjänst som används varierar, vissa använder en tjänst för företaget och en annan för privatpersonen. Några långivare använder UC, vilket innebär att kreditupplysningen påverkar kreditvärdigheten. Vissa använder endast UC på företaget och inte på dig privat, vilket är att föredra. Då påverkas åtminstone inte din privata kreditvärdighet. Det är något som är bra att ha i åtanke, ifall du skulle vilja ansöka om ett lån privat eller ett t.ex. kreditkort.

Personlig borgen

Däremot är det inte ovanligt att långivaren kräver personlig borgen oavsett. Detta innebär att oavsett vilken företagsform man har så är man personligt ansvarig för skulden. Det är alltså samma förutsättningar för samtliga låntagare. Därmed är det i sammanhanget inte någon större nackdel att ha enskild firma i jämförelse med andra företagsformer.

Förutsättningar för företagslån

I övrigt är det oftast samma förutsättningar gällande samtliga företagsformer. De flesta långivare lånar ut till alla svenska företagsformer. Därtill har vissa långivare omsättningskrav samt krav på att företagets försäljning varit igång visst länge.

Krav på omsättning

Om långivaren kräver att bolaget har en viss omsättning är ofta 500 000 kr den magiska gränsen. Vissa långivare kan dock ha en annan gräns och vissa ställer inget krav gällande omsättning alls.

Krav på aktiv försäljning

Ett annat krav är att verksamheten varit aktiv en viss tid, en vanlig gräns är då 6 månader. Detta är ofta med anledning att långivaren kan använda verksamhetens försäljning och resultat. Resultatet ligger då till grund för huruvida verksamheten beviljas sin låneansökan samt kan avgöra villkoren ränta och avgifter för företagslånet.

Jämför alltid företagslån

Villkor, ränta och avgifter kan skilja mycket mellan olika långivare, för de flesta är detta inget nytt. Många ser det dock också som att några långivare är bra och andra dåliga. Medan det i verkligheten kan vara något mer relativt än så. Om du har en liten firma som omsätter ett par hundratusen, eller mindre. Du kanske har det som en sidoverksamhet eller att verksamheten inte riktigt kommit igång till fullo än. Då uppfylls t.ex. inte omsättningskravet som vissa har. Vilket innebär att vissa långivare per automatik blir inaktuella. Det innebär inte att dessa långivare är dåliga, bara att de inte passar för dina förutsättningar.

Hitta rätt lån för din firma

Vissa långivare kan också ge en bra ränta på kort återbetalningstid. Jättebra om du har möjlighet att betala tillbaka lånet snabbt, men behöver du längre tid är denna långivare irrelevant.

Ha koll på dina förutsättningar, hur mycket du behöver låna, hur mycket du har råd att betala per månad och hur mycket lånet får kosta. På så sätt kan du lättare jämföra olika företagslån och långivare. Därmed är sannolikheten större att du hittar rätt långivare för dig.

Framförallt låna inte mer än du behöver. Verksamheten ska klara att återbetala lånet och, som nämnts ovan, bör du ha i åtanke att du själv är ansvarig för att återbetala lånet.

Att ta lånet

En fördel med att vara ensam ägare är att du inte behöver ha någon annans godkännande. På så vis kan du ansöka om ett företagslån snabbare och få besked snabbare. Hos vissa långivare gör du ansökan med BankID och ditt personnummer kopplas till det/de företag du är ägare i. Är du ägare i flera bolag får du välja vilket av bolagen lån gäller och gå vidare. Processen hos många långivare är enkel och många har även kundtjänst om du har några frågetecken.