Jämför företagslån för handelsbolag

Jämför företagslån för handelsbolag upp till 2 miljoner kr. Betala inte mer än du måste i ränta och avgifter.
Lånebelopp
10 000 kr3 000 000 kr
Återbetalningstid
1 månader144 månader
Räkneexempel: Vid lån om 250 000 kr med återbetalningstid på 12 månader blir totalkostnaden 283 680 kr. Det motsvarar en effektiv årsränta på 13,7%. Månadsräntan är individuell mellan 0,8% – 4% och baseras på aktuell omsättning.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr som återbetalas över 12 månader blir månadskostnaden 10 333 kr. Det blir en total kostnad över ett år på 23 996 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%.
Räkneexempel: Ett lån på 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid kostar totalt 19 920 kr. Det motsvarar ungefär en effektiv ränta på 19%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid ger en totalkostnad på 11 940 kr, vilket motsvarar cirka 12% effektiv ränta. Den faktiska månadskostnaden beror på ditt Qred-score och detta är endast ett räkneexempel.
Räkneexempel: Ett lån på 500 000 kr som återbetalas på 12 månader kostar med en årsränta på 8% 27 083 kr inklusive 10 000 kr i startavgift. Effektiv ränta motsvarar cirka 12%. Årsräntan bedöms individuellt efter kreditprövning.
Räkneexempel: Ett lån om 100 000 kr över 3 månader ger en totalkostnad på 16 010 kr, eller cirka 16% i effektiv ränta. Samma lånesumma över 12 månaders återbetalningstid kostar 52 040 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på 52%. Om samtliga fakturor betalas i tid så återbetalar dessutom OPR 20% av sina avgifter.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr med återbetalningstid 12 månader blir totalkostnaden 21 056 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 21%. Samma lånesumma med återbetalningstid om 6 månader ger också en effektiv ränta på cirka 21%.
Räkneexempel: Vid utnyttjad kredit om 100 000 kr som återbetalas över 24 månader ger en genomsnittlig månadskostnad på 1042 kr vilket över hela återbetalningstiden blir ungefär 25 000 kr, vilket motsvarar cirka 25% effektiv ränta.
Räkneexempel: Vid lån om 200 000 kr med återbetalningstid på 6 månader blir totalkostnaden 11 800 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 5,9%. Samma lånesumma över 1 års återbetalningstid ger en effektiv ränta om cirka 10,7%.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid blir totalkostnaden 24 000 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid kostar istället 12 000 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 12%.
Innehållsförteckning

Lån till handelsbolag i fyra olika situationer

Fedelta – Snabbt lånebesked

En ansökning hos Fedelta är smidig och icke-bindande. De erbjuder lån upp till 1 miljon, som betalas ut inom 24 timmar efter beviljat lån. Fedelta accepterar också ansökningar från nystartade bolag. Här kan du läsa mer om Fedelta.

Qapitala – checkkredit istället för lån

Behöver du kredit snarare än ett lån, t.ex. om intäkterna varierar mycket månad till månad kan Qapitala vara lösningen. De erbjuder en checkkredit som du kan nyttja så mycket eller lite du vill och betalar endast för det du använder. Här kan du läsa mer om Qapitala.

Mynt – finansiering utan personlig borgen

Söker du andra finansieringslösningar kan Mynt vara alternativet för dig. De erbjuder factoring, som fakturabelåning, vilket innebär att fakturorna fungerar som säkerhet istället för personlig borgen. Även för företagslån gör Mynt individuella bedömningar för varje ansökan. Mynt gör heller inte UC. Här kan du läsa mer om Mynt.

Froda – lån för butiker

Söker du lån till e-handel, fysisk butik eller en salong som har dagliga försäljningar kan Froda vara bästa långivaren. De erbjuder lån upp till 1 000 000 om betalas tillbaka med små belopp som dras varje vardag. Kunder med dagskassor är överlag väldigt nöjda med återbetalningsplanen. Froda tar inte UC. Här kan du läsa mer om Froda.

Man skulle kunna säga att handelsbolag är ett mellanting i jämförelse med enskild firma och aktiebolag. Med handelsbolag menas också kommanditbolag, som är en form av handelsbolag. Handelsbolag är juridiska personer, de har därmed möjlighet att ingår juridiska avtal. Detta till skillnad mot enskild firma (enskild näringsverksamhet som det egentligen heter), som inte är en juridisk person. Skillnaden är att en firmatecknare till en enskild firma personligen ingår juridiska avtal, inte firman (ägaren är den juridiska personen). Medan i ett handelsbolag är det bolaget, inte ägarna, som står som den juridiska personen därmed ingår avtalen.

Personligt och solidariskt ansvar

Däremot gällande företagets skulder gentemot utomstående fordringsägare, exempelvis vid ett företagslån, har ägarna ändå ett personligt och solidariskt ansvar. Det innebär att skulle bolaget inte kunna betala sina skulder är bolagsmännen ansvariga att täcka dessa skulder privat. Så även om det är en särskillnad mellan bolagets och ägarnas privata ekonomi kan bolagsmännen tvingas gå in med privata pengar om bolaget har skulder det inte kan betala. Detta till skillnad mot aktiebolag då ägarna oftast inte är personligt ansvariga för företagets skulder. De går istället in med aktiekapital när bolaget startas upp.

Personlig borgen i handelsbolag

Utöver det personliga och solidariska ansvaret kräver också många långivare personlig borgen vid företagslån. Det innebär att du som ansöker om lånet behöver ta på dig personligt ansvar för att företagslånet återbetalas. Så även om avtalet är mellan handelsbolaget och långivaren är du som ansöker om lånet ändå återbetalningsskyldig. Detta gäller förstås endast om bolaget inte kan betala skulden, vilket är en anledning till att låna ansvarsfullt. Därför ligger det extra mycket i ditt intresse, som ägare i ett handelsbolag, att inte låna för mycket. 

Budget för att ta företagslån

När du funderar på att ta ett företagslån bör du se över hur mycket pengar bolaget behöver. Du bör också räkna ut hur mycket det extra kapitalet är värt och bolaget har råd att betala per månad. Hur mycket kapitalet är värt avgör hur mycket ränta, och avgifter, du kan tänka dig att betala. Detta kan hjälpa dig när du ska ta ställning till låneerbjudanden. Genom att veta vad är beredd att betala vet du snabbt om ett låneerbjudande ligger inom denna gräns eller ej.

En av de viktigaste aspekterna är hur mycket bolaget kommer ha råd att betala tillbaka per månad. Om betalplanen har för höga avbetalningar är risken att bolaget kommer hamna efter, vilket kan innebära flera kostnader. De flesta långivare använder sig av månadsbetalningar, är en månadsbetalning försenad kan det tillkomma påminnelser och förseningsavgifter. Det innebär också en risk för dig som ägare eftersom bolagsmännen är personligt ansvariga att betala skulden.

Låna ansvarsfullt till ditt bolag

Att låna ansvarsfullt innebär att inte ta onödiga företagslån och inte låna en större summa än bolaget behöver. Inte heller bör du låna mer än bolaget har råd att betala tillbaka, och det i en rimlig takt. Läs igenom avtal och villkor samt vad den effektiva räntan för företagslånet är. Se också till att alla i bolaget som berörs av lånet är informerade och har godkänt lånet.

Information till delägare

Eftersom att ett handelsbolag har två eller fler delägare, d.v.s. bolagsmän, behöver fler ta ställning till låntagande. Innan du tar ett lån behöver du därför prata med och få godkännande av dina andra delägare. I synnerhet eftersom personligt och solidariskt ansvar gäller. Solidariskt ansvar innebär att delägarna ska betala bolagets skulder kan en av delägarna tvingas betala skulden. Denne får sedan i sin tur kräva var och en av de andra delägarna på sina respektive andelar av skulden.