Så fungerar ränta för företagslån

Lånebelopp
10 000 kr3 000 000 kr
Återbetalningstid
1 månader144 månader
Räkneexempel: Vid lån om 250 000 kr med återbetalningstid på 12 månader blir totalkostnaden 283 680 kr. Det motsvarar en effektiv årsränta på 13,7%. Månadsräntan är individuell mellan 0,8% – 4% och baseras på aktuell omsättning.
Räkneexempel: Vid lån om 200 000 kr med återbetalningstid på 6 månader blir totalkostnaden 11 800 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 5,9%. Samma lånesumma över 1 års återbetalningstid ger en effektiv ränta om cirka 10,7%.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr som återbetalas över 12 månader blir månadskostnaden 10 333 kr. Det blir en total kostnad över ett år på 23 996 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%.
Räkneexempel: Ett lån på 500 000 kr som återbetalas på 12 månader kostar med en årsränta på 8% 27 083 kr inklusive 10 000 kr i startavgift. Effektiv ränta motsvarar cirka 12%. Årsräntan bedöms individuellt efter kreditprövning.
Räkneexempel: Ett lån på 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid kostar totalt 19 920 kr. Det motsvarar ungefär en effektiv ränta på 19%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid ger en totalkostnad på 11 940 kr, vilket motsvarar cirka 12% effektiv ränta. Den faktiska månadskostnaden beror på ditt Qred-score och detta är endast ett räkneexempel.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid blir totalkostnaden 24 000 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid kostar istället 12 000 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 12%.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr med återbetalningstid 12 månader blir totalkostnaden 21 056 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 21%. Samma lånesumma med återbetalningstid om 6 månader ger också en effektiv ränta på cirka 21%.
Räkneexempel: Ett lån om 100 000 kr över 3 månader ger en totalkostnad på 16 010 kr, eller cirka 16% i effektiv ränta. Samma lånesumma över 12 månaders återbetalningstid kostar 52 040 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på 52%. Om samtliga fakturor betalas i tid så återbetalar dessutom OPR 20% av sina avgifter.
Räkneexempel: Vid utnyttjad kredit om 100 000 kr som återbetalas över 24 månader ger en genomsnittlig månadskostnad på 1042 kr vilket över hela återbetalningstiden blir ungefär 25 000 kr, vilket motsvarar cirka 25% effektiv ränta.
Innehållsförteckning

När man pratar om företagslån kommer ofta begreppet ränta upp. Det är en tämligen väsentlig faktor när det kommer till låneansökan. Ofta är det också en av faktorerna som kan vara avgörande för vilket lån och vilken långivare man väljer. Men man bör inte stirra sig blind på räntan, det finns oftast fler kostnader än ränta när man tar ett företagslån. Framförallt är det ytterst viktigt att veta om det är effektiv ränta eller nominell ränta som presenterats. Nedan kan du läsa vad som skiljer dem åt samt annan information som hur man räknar ut ränta och vad som ofta menas med ett lån utan ränta.

Företagslån och privatlån

Det är också viktigt att skilja på företagslån och lån som riktar sig till privatpersoner, d.v.s. konsumenter. Konsumenter är överlag mer skyddade medan två företag har mer förhandlingsutrymme och möjlighet att avtala mer fritt. Det innebär också att vissa lagar som gäller för dig som konsument inte gäller ditt företag, eller dig som företagare. Som konsument regleras långivarens förutsättningar bl.a. i konsumentkreditlagen, denna lag är inte gällande vid företagslån. För att veta dina rättigheter och skyldigheter är det viktigt att se över lagar som rör företag, och inte konsumentlagar. Mer information om skillnader mellan företagslån och lån till privatpersoner hittar du längre ned på sidan.

Vad är ränta?

Om man tittar på definitionen av ränta så är det kostnaden för att låna någon annans pengar. Det är helt enkelt det pris som långivaren vill ha för att låna ut pengar till låntagaren. Ordet ränta används dock på olika sätt och det finns också olika typer av ränta.

Räntesats på företagslån

Oftast när man pratar om ränta avser det en viss räntesats som ska betalas under hela lånetiden. Räntesatsen är en viss procent som läggs till lånesumman när lånet återbetalas. Hur stor procenten är kan variera mycket. Den bestäms av långivaren och påverkas ofta av hur låntagarens återbetalningsförmåga ser ut. Om långivaren anser att det är en relativt stor risk att låna ut pengar kan räntan vara högre. Medan om man uppvisar god betalförmåga, och kanske tidigare tagit ett lån från samma långivare och återbetalat utan problem, kan räntan bli lägre. Oavsett bestämmer långivaren en räntesats som denne tycker är rimlig och sedan är det upp till dig att avgöra om du vill acceptera den. Om så har ni ett avtal med överenskommen ränta. När det gäller företagslån brukar lånet betalas tillbaka månadsvis och då betalas också en summa i ränta, enligt överenskommen räntesats.

Andra kostnader

Det tillkommer dock ofta fler kostnader än ränta när man lånar pengar. Olika avgifter kan också tillkomma. Därför bör man inte stirra sig blind på räntan utan se till den faktiska kostnaden, inklusive alla kostnader. Vissa långivare använder sig inte av ränta över huvudtaget, de använder sig endast av avgifter.

Nominell ränta

Nominell ränta är den ränta som oftast anges, det är också den som långivaren oftast marknadsför. Det är räntan utan några andra avgifter, det är alltså inte den faktiska kostnaden. För att få fram hur mycket lånet faktiskt kostar totalt behöver man se till den effektiva räntan. När man pratar om ränta menar dock många den nominella räntan. Om en långivare säger att de erbjuder lån med 2% ränta är det oftast den nominella räntan. Detsamma om du pratar med din granne och säger att du har 1,75% ränta på ditt bolån. Det är oftast också den nominella räntan. Det är också denna ränta du använder för att räkna ut hur mycket du ska betala, t.ex. i månadsavgift. Utöver detta tillkommer ovannämnda avgifter.

Effektiv ränta

Effektiv ränta avser den faktiska kostnaden för lånet, denna ränta är därför ofta högre än den nominella. I den effektiva räntan ingår nominell ränta, om långivaren använder sig av det, och samtliga avgifter. Det är därför den effektiva räntan som du behöver kolla efter för att veta hur mycket du betalar för lånet. Olika långivare kan visa den effektiva räntan olika tydligt. När det gäller lån till konsumenter ska långivaren visa

Avgifter

När man tar ett företagslån tillkommer i stort sett alltid någon form av avgifter. För att veta vad ditt företagslån faktiskt kommer kosta dig behöver du ha koll på alla avgifter som tillkommer.

Uppläggningsavgift är en avgift som långivaren kan ta ut för att lägga upp lånet, d.v.s. förberedelserna. Denna är vanligtvis procentuell och baseras på storleken av företagslånet. Exempelvis om det 2,5% i uppläggningsavgift betalar du 1250 kr för ett lån på 50 000 kr. Det kan också tillkomma en ansökningsavgift när du ansöker om ett företagslån. Fakturaavgift är en annan avgift som kan läggas på varje faktura du får. Denna avgift är ofta mindre men eftersom det tillkommer vid varje betalning kan det bli relativt mycket pengar. Exempel: du tar ett lån på 10 000 kr över loppet av ett halvår. Du får en faktura varje månad med en faktureringsavgift om 40 kr. När du har betalat av lånet har du då betalat 240 kr i fakturaavgift. Vilket motsvarar 2,4% av dina 10 000 kr, alltså nästan lika mycket som uppläggningsavgiften.

Lån utan ränta

Allt fler långivare börjar med företagslån utan ränta. Här är det extra viktigt att ha koll på avgifterna. Detta för att kostnaden då oftast är helt baserad på avgifter. Istället för ränta är det ofta en fast avgift, t.ex. en månadsavgift. I praktiken fungerar återbetalningarna på samma sätt. Vid varje avbetalning betalar du en viss summa av lånet och en viss summa till långivaren. Det handlar egentligen bara om vad långivarens del kallas, t.ex. ränta eller fast månadsavgift.

Fördelar med fast månadsavgift

En fördel med att fast månadsavgift istället är att du vet hur mycket du ska betala varje månad. Vilket gör det lättare att göra en budget för återbetalningen och också hålla den. Detta till skillnad mot att månadsbetalningen är olika stor olika månader. Då kan det vara svårare att budgetera och även att klara av månadsbetalningen vissa månader.

Ytterligare en fördel är att amorteringen av lånet är lika stor varje månad. Det betyder att om du har ett företagslån på 50 000 kr över 10 månader amorterar du 5000kr/månad. Därtill är förstås avgiften för företagslånet, ett belopp som också är samma varje månad. Detta till skillnad mot att du betalar ränta på lånet och att du amorterar väldigt lite och betalar mer ränta i början och sedan amorterar mer och mer mot avbetalningens slut. Fördelen med att betala samma belopp varje månad är att kostnaden kan bli lägre. Framförallt är det bra om du vill lösa lånet tidigare. Har du amorterat lite i början är det mycket kvar att lånet att lösa och du har betalat mycket i ränta. Däremot om du följer en rak betalplan motsvarar varje månad samma amorteringsbelopp, vilket är bättre om du löser lånet i förtid.

Hur räknar man om avgift till ränta?

Det kan vara svårt att jämföra kostnaderna för olika lån när de har olika typer av kostnader. Exempelvis om en långivare använder sig av ränta och en annan långivare använder sig av fast avgift. Det enklaste sättet är att jämföra den effektiva räntan, då ska också övriga avgift exempelvis uppläggningsavgift vara inräknade. På så vis vet du vad företagslånet kommer att kosta dig. Om du inte kan hitta den effektiva räntan kan du fråga långivaren. Du kan också enkelt räkna om avgiften till vad det motsvarar i ränta. Exempelvis om du lånar 30 000 kr över 6 månader med en avgift på 900 kr per månad. Då får du fram procenten per månad genom att dividera månadsavgiften med lånebeloppet, 900/30000 = 3%. För att få fram totala kostnaden adderar du amorteringen (5000 kr) plus månadsavgiften (900 kr) och multiplicerar med antalet månader, 5900×6 = 35 400 kr.

Totala avgiften är alltså 5400 kr. För att få fram den effektiva räntan dividerar du den med lånebeloppet, 5400/30000 = 0,18. Den effektiva räntan är därmed 18%. Om långivaren också tagit ut någon annan avgift, såsom uppläggningsavgift kan du enkelt lägga till denna. Exempelvis om uppläggningsavgiften var 1200 kr adderar du det till de andra avgifterna, 1200+5400 = 6600. 6600/30000 = 0,22, vilket innebär att du betalat 22% i effektiv ränta för lånet.

Räntefri period

Det finns långivare som erbjuder räntefria, avgiftsfria eller betalfria månader. Hur detta fungerar skiljer sig mellan olika långivare. Vissa erbjuder att du kan höra av dig om du vill ha ett uppehåll från återbetalningen en månad. Du kan använda detta exempelvis om du har penningproblem en månad. Det som händer är att lånet skjuts upp en månad. Månaden efter fortsätter du sedan att betala som vanligt. En annan variant är att du inte behöver betala någon avgift första månaden efter låneutbetalningen. Detta kan hjälpa dig att fokusera mer på verksamheten första månaden efter du tagit företagslånet. Resterande tid följs återbetalningsplanen som vanligt.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen skyddar konsumenten och reglerar bland annat vissa marknadsföringsregler samt vissa avgifter och villkor. Däremot gällande företag emellan brukar det finnas mer förhandlingsutrymme att avtala fram särskilda villkor. Detta innebär att vissa regler som en långivare behöver följa vid konsumentkrediter inte gäller för företagslån.