Företagslån utan UC

Jämför företagslån utan UC från ledande långivare upp till 3 miljoner kr.
Lånebelopp
10 000 kr3 000 000 kr
Återbetalningstid
1 månader144 månader
Räkneexempel: Ett lån om 100 000 kr över 3 månader ger en totalkostnad på 16 010 kr, eller cirka 16% i effektiv ränta. Samma lånesumma över 12 månaders återbetalningstid kostar 52 040 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på 52%. Om samtliga fakturor betalas i tid så återbetalar dessutom OPR 20% av sina avgifter.
Räkneexempel: Vid utnyttjad kredit om 100 000 kr som återbetalas över 24 månader ger en genomsnittlig månadskostnad på 1042 kr vilket över hela återbetalningstiden blir ungefär 25 000 kr, vilket motsvarar cirka 25% effektiv ränta.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr med återbetalningstid 12 månader blir totalkostnaden 21 056 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 21%. Samma lånesumma med återbetalningstid om 6 månader ger också en effektiv ränta på cirka 21%.
Räkneexempel: Vid lån om 250 000 kr med återbetalningstid på 12 månader blir totalkostnaden 283 680 kr. Det motsvarar en effektiv årsränta på 13,7%. Månadsräntan är individuell mellan 0,8% – 4% och baseras på aktuell omsättning.
Räkneexempel: Ett lån på 500 000 kr som återbetalas på 12 månader kostar med en årsränta på 8% 27 083 kr inklusive 10 000 kr i startavgift. Effektiv ränta motsvarar cirka 12%. Årsräntan bedöms individuellt efter kreditprövning.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid blir totalkostnaden 24 000 kr, vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid kostar istället 12 000 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 12%.
Räkneexempel: Vid lån om 200 000 kr med återbetalningstid på 6 månader blir totalkostnaden 11 800 kr. Det motsvarar en effektiv ränta på cirka 5,9%. Samma lånesumma över 1 års återbetalningstid ger en effektiv ränta om cirka 10,7%.
Räkneexempel: Vid lån om 100 000 kr som återbetalas över 12 månader blir månadskostnaden 10 333 kr. Det blir en total kostnad över ett år på 23 996 kr vilket motsvarar en effektiv ränta på cirka 24%.
Räkneexempel: Ett lån på 100 000 kr över 12 månaders återbetalningstid kostar totalt 19 920 kr. Det motsvarar ungefär en effektiv ränta på 19%. Samma lånesumma över 6 månaders återbetalningstid ger en totalkostnad på 11 940 kr, vilket motsvarar cirka 12% effektiv ränta. Den faktiska månadskostnaden beror på ditt Qred-score och detta är endast ett räkneexempel.
Innehållsförteckning

En av de vanligare frågorna som dyker upp i samband med att företaget behöver stärka kassan genom exempelvis lån är hur man bör ställa sig till en UC. Det är numera ganska välkänt att det kan vara negativt att ha för många UC registrerade på sig själv, eller sitt företag, under en kortare tidsperiod. Många tänker att det inte spelar någon roll eftersom de bara behöver ett lån, och att det därmed bara blir en UC, men det kan vara lite optimistiskt.

Du har aldrig några garantier för att ditt företag får ett lån beviljat. Om de tar en UC vid din ansökan för att sedan neka dig (oavsett anledning) så kommer den finnas i registret, och kan påverka, nästa gång som du söker ett lån. Vilket troligtvis blir omedelbart därefter eftersom du fortfarande har behov av en kredit men inte fått den beviljad i detta exempel.

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att du ska undvika att ansöka om ett lån utan UC, men du bör däremot ta hänsyn till det, precis som vilken faktor som helst.

Vad är en UC?

I dagligt tal betyder ”en UC” detsamma som en kreditupplysning. Detta beror på att Upplysningscentralen, vilket UC är en förkortning för, var den första aktören att etablera sig i Sverige inom kreditupplysning. Idag finns det många andra aktörer såsom Creditsafe och Bisnode som också är så kallad kreditupplyningsföretag, men UC har fortsatt en av de största rollerna. Det beror delvis på att den tjänst som de tillhandahåller är bra, men också för att de var tidigt ute och mer eller mindre lanserade det här konceptet i Sverige på 1970-talet.

Därför tas en kreditupplysning

Den främsta och primära anledningen till att en kreditgivare tar en kreditupplysning på en låntagare är för att bedöma förmågan att återbetala lånet. Genom kreditupplysningen så får långivaren veta vad din beräknade förmåga är, sett till din relevanta historik. Det finns ingen seriös långivare i Sverige som inte tar en kreditupplysning, eftersom de då endast kan hoppas att de får tillbaka sina pengar. Det är lätt att glömma att långivaren ligger ute med pengarna och tar en stor förlust om de inte får tillbaka dem.

Du kan alltså inte komma undan att det görs en kreditprövning, och det görs lika mycket för din skull som för långivaren. På konsumentsidan är det sedan länge ett lagstadgat krav att långivare måste göra en sådan prövning, eftersom det tidigare resulterade i stora mängder skuldsatta konsumenter. Det är inte annorlunda för företag, eftersom företagets företrädare nära nog alltid måste gå i borgen för företaget – om du tar ett lån som företaget inte kan återbetala så får du göra det.

Detta innehåller en UC

En UC kan innehålla lite olika komponenter beroende på vilken tjänst som långivaren har köpt av Upplysningscentralen. Riskklass, riskprognos och uppskattad kreditlimit ingår dock alltid. Notera att långivaren inte är bunden att sätta samma kreditlimit som UC har gjort. I många fall ingår också eventuella betalningsanmärkningar, boksluts- och styrelseinformation, eventuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, information om styrelsen, antal registrerade förfrågningar hos UC samt koncernrelationer.

Fördelar och nackdelar

Den uppenbara nackdelen är att UC lagrar varje förfrågning, och sannolikt kommer det lagras inte bara på ditt företag utan även på dig i egenskap av företrädare. Det kan påverka dina och företagets chanser att få en kredit senare och i upp till ett år framåt. Observera att detta inte bara påverkar chanserna att få lån utan kan även påverka möjligheten att handla på faktura, ta abonnemang, hyra lägenhet eller fastighet, och mycket annat.

Det finns inga fördelar med långivare som kräver UC enbart på grund av att de gör detta, men detsamma gäller också omvänt. Huruvida långivaren tar UC spelar egentligen ingen större roll för huruvida ditt lån blir beviljat eller ej, även om du teoretiskt sett kan ha bättre chanser om kreditupplysningen tas från en annan leverantör. Om du (eller ditt företag) inte går igenom en UC så är sannolikheten hög att du saknar betalningsförmåga och därmed inte bör ta ett lån.

Indirekt så ökar du däremot chansen att få ett lån med lägre ränta och bättre villkor om du överväger så många långivare som möjligt, med eller utan UC. Om du tror att du har goda chanser att få ett lån, och inte har någon UC registrerad på dig eller företaget under det senaste året, så bör du därmed inte exkludera långivare för att de tar UC. Du bör dock undvika att ansöka hos fler än en långivare som tar UC för att reducera antalet frågor som UC registrerar.