Totalt avsattes 100 miljarder kronor för detta syfte men hittills har mindre än 3% av detta utnyttjats. Därför förlängs nu den så kallade företagsakuten ända fram till nyår.

Brygglån genom företagsakuten är ofta mer förmånliga än vanliga företagslån. Flera populära företagslångivare kan numera erbjuda brygglån, till exempel Qred och Froda.

Så fungerar företagsakuten

För de lån som omfattas av företagsakuten så går staten in med en kreditgaranti på 70% av det lånade beloppet. Det innebär att enskilda långivare kraftigt reducerar sin risk för kreditförlust, till exempel vid händelse av att det låntagande företaget går i konkurs. Detta ska i sin tur göra att långivarna kan bevilja lån till betydligt fler företag än vad som annars vore möjligt, särskilt med tanke på att de företag som drabbats kraftigt av Corona-pandemin just på grund av detta ofta skulle ha svårare att få ett lån.

Långivarna kan också erbjuda en betydligt lägre ränta eftersom deras ränta till stor del baseras på risken de tar för lånet. Det första året efter att lånet beviljas ska vara amorteringsfritt. Längre uppskov med ränta och amorteringar får också beviljas. Detta är upp till den enskilda kreditgivaren.

Dessa företag kan ansöka

Tanken är att lånen som ges inom ramen för företagsakuten ska överbrygga en svår (men tillfällig) situation för i övrigt sunda och välskötta företag. Ditt företag bör därför ha funnits en tid och det ska gå att påvisa att företagets behov av kapitaltillskott beror på Corona-pandemin, till exempel genom minskad omsättning på grund av kundbortfall. Det går alltså inte att ansöka om ett brygglån för andra ekonomiska problem som sammanfaller med, eller funnits före, pandemin. 

Tvärtom så måste företaget vara ”livskraftigt”, det vill säga att det ska ha varit lönsamt innan pandemin och därmed sannolikt kommer vara det igen efter pandemin. Detta är för att garantera att pengarna går till rätt ändamål och inte till att ge en konstgjord andning på företag som annars ändå skulle gå i konkurs.

Alla företag oavsett bolagsform, även enmansbolag, kan ansöka om brygglån. Endast små till medelstora företag (SME) får beviljas lån inom ramen för garantiprogrammet. Riksgälden har inte definierat vad detta innebär men hänvisar till EU-standard, där företag med under 250 anställda och/eller 50 miljoner EUR i omsättning klassas som SME.

© Green Company OÜ, VAT no EE102362358, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, 15551 Estonia. CO₂ neutral via Offsetta™.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar