Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och oss, både på webbsidan https://finansy.com och andra tillhörande sidor på sociala media, applikationer och/eller övriga tjänster. Framgent benämns både bolaget som driver dessa tjänster samt dessa tjänster gemensamt som ”Finansy”, alternativt i former som ”vi”, ”oss” eller ”vår”, för att göra denna text mer lättläst.

Bolagsuppgifter

Finansy i ovan bemärkelse drivs av ett aktiebolag som är registrerat inom den Europeiska Unionen med säte på 30 Kenilworth Flat 3, Sir August Bartolo Street, XBX 1093 Ta Xbiex MALTA. Bolaget följer därmed all tillämplig lagstiftning på respektive marknad som bolaget verkar på samt EU-gemensam lagstiftning såsom GDPR.

Tjänsterna

Finansy driver flera olika tjänster i syfte att hjälpa konsumenter och företagare att enklare ta smarta ekonomiska beslut. Samtliga tjänster är kostnadsfria. Vi strävar alltid efter att tjänsterna ska vara tillgängliga, aktuella och korrekta, men reserverar oss för felaktigheter såsom inaktuell eller ej komplett information. Vi genomför fortlöpande kvalitetssäkring för att undvika felaktigheter såsom dessa. Tjänsterna erbjuds ”i befintligt skick” och behöver från tid till annan stängas ner för tekniskt underhåll av oss eller våra underleverantörer. Det är en ambition att denna så kallade nedtid ska vara så kort som möjligt och närhelst det går ske på nattetid.

Ekonomisk och juridisk rådgivning

I vår strävan att förenkla för konsumenter och företagare kan vi genom vissa tjänster exempelvis ge rekommendationer, hänvisa eller förmedla dig till tredje part. Detta utgör inte ekonomisk eller juridisk rådgivning, vare sig genom den information som publiceras genom våra tjänster eller genom direkta kontakter med oss genom sociala media, e-post eller andra kanaler.

Ansvar för tredje part

Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller andra brister som föreligger hos tredje part, exempelvis hos våra partners. Den information som vi publicerar eller förmedlar genom våra tjänster har vi själva samlat in eller erhållit från en tredje part som vi samarbetar med. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt avsluta samarbete med partners som vid upprepade tillfällen brister i information eller kvalitet.

Integritet och säkerhet

Vi tar din personliga integritet och säkerhet på största möjliga allvar. När du använder våra tjänster ansluter du alltid krypterat. Kryptering sker inte bara mellan dig och oss, utan även mellan oss och våra partners och underleverantörer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata och arbetar med relevant lagstiftning, såsom GDPR, i vår integritetspolicy.

Redaktionellt ansvar

Eftersom våra tjänster är kostnadsfria för dig behöver vi andra inkomstkällor för att kunna fortsätta tillhandahålla tjänsterna. Många eller samtliga företag som du kan ta del av genom våra tjänster ersätter oss på olika sätt. I de flesta fall så betalar de en låg summa för den händelse att vi förmedlar en ny kund eller affärsrelation. Detta påverkar vilka företag som förekommer i våra tjänster, men det påverkar inte hur vi recenserar eller på annat sätt bearbetar eller analyserar, till exempel jämför, dessa företag.

Läs mer om hur vi arbetar med transparens i vår transparensrapport.